Своєчасне, правильне та швидке надання ветеринарної допомоги постраждалій тварині допоможе не тільки врятувати її життя, але й значно полегшить процес подальшого лікування. Довіряйте свою тварину лише професіоналам.

Реанімація – це комплекс заходів, спрямованих на поновлення життя тварини, що знаходиться в стані клінічної смерті, який дозволяє поновити функцію життєво важливих органів, робота яких була порушена унаслідок нещасного випадку, захворювання чи його ускладнення.

  • реанімація – значну роль в її результативності відіграє професіоналізм ветеринарного лікаря та його здатність швидко приймати правильні рішення. Успіх реанімації напряму залежить від того наскільки швидко буде виконаний повний комплекс реанімаційних заходів.
  • інтенсивна терапія – напряму зв’язана із реанімацією і є заходом, який її продовжує. Після виходу зі стану клінічної смерті у тварини робота усіх органів та систем вкрай нестабільна і потребує постійного контролю та, у випадку необхідності, корекції. Інтенсивна терапія передбачає швидкий вплив на основну причину патологічних порушень при одночасній підтримці функцій інших, менш вражених систем організму, та проведення заходів з профілактики можливих вторинних ускладнень з боку цих органів та систем.
  • реанімаційний моніторинг тварини – довготривале спостереження за станом життєво важливих функцій організму шляхом безперервної або з короткими перервами реєстрації показників цих функцій (частоти пульсу та дихання, температури тіла, АД, ЕКГ тощо). Для здійснення такого моніторингу використовується спеціальне обладнання – ветеринарний реанімаційний монітор. 
http://itodor.com.ua/